Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Cenník poplatkov

Zápisné
Čestní členovia (významní sponzori a darcovia) 0.00 Eur
Centrum pre deti a rodiny 0.00 Eur
Prvý zápis do knižnice pre prvý stupeň základnej školy 0.00 Eur
Jednorazové (platné 1 deň) poskytnutie služieb osobe, ktorá nie je registrovaným používateľom 0.70 Eur
Deti a mládež do 15 rokov 3.00 Eur
Dôchodcovia, invalidní dôchodcovia 4.00 Eur
Študenti denného štúdia stredných a vysokých škôl 4.00 Eur
Dospelí 7.00 Eur

Upomienky
Upozornenie na omeškanie e-mailom alebo SMS správou (po uplynutí 25 dní odo dňa výpožičky) 0.00 Eur
Čitateľ odd. pre deti a mládež, ktorý chodí s triedou, môže mať požičané knihy na 60 dní 0.00 Eur
I. písomná upomienka (po uplynutí 55 dní odo dňa výpožičky) 1.50 Eur
II. upomienka e-mailom alebo SMS správou (po uplynutí 70 dní odo dňa výpožičky) 2.50 Eur
Riaditeľská upomienka listom (po uplynutí 85 dní odo dňa výpožičky) 6.00 Eur

IT služby
Zabezpečenie prístupu na internet bez poplatku pre členov knižnice 0.00 Eur
Tlačenie informácií z internetu na papier (za 1 stranu) 0.20 Eur
Skenovanie 1 strany 15.00 Eur

Iné služby
Kopírovanie (za 1 stranu) 0.20 Eur
Vystavenie nového preukazu pri strate 1.00 Eur
Za poškodenie etikety čiarového kódu knihy (za kus) 1.00 Eur
Za stratu knihy: beletria a detská literatúra + trhová cena 5.00 Eur
Žiadanka medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) ( za kus ) 5.00 Eur
Za stratu knihy: odborná literatúra + trhová cena 13.00 Eur

opensoft project, 2018