Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Oddelenie pre dospelých – beletria

Oddelenie beletrie

Navštevujú všetky kategórie čitateľov nad 15 rokov. Na oddelení je beletria v slovenskom, českom a maďarskom jazyku. Z celkového fondu knižnice tvorí beletria približne 40%. Oddelenie ponúka záujemcom umeleckú literatúru uloženú na policiach vo voľnom výbere. Knihy sú uložené abecedne podľa priezviska autora.

Z celého fondu sú vyčlenené oblasti a to:

Oddelenie poskytuje:

opensoft project, 2018