Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Oddelenie pre dospelých – náučná literatúra

Oddelenie odbornej literatúry

Časť knižnice tvorí náučné oddelenie a študovňa. Čitatelia tu môžu nájsť bohatý výber odbornej literatúry členenej podľa zásad Medzinárodného desatinného triedenia. (MDT). Knihy sú k dispozícií v slovenskom, maďarskom a vo svetových jazykoch. Časť kníh sa požičiava, niektoré sú k dispozícií iba prezenčne v priestoroch knižnice. V študovni je prístup k dennej tlači a časopisom. Poskytuje informácie v oblasti práva – údaje zo Zbierky zákonov. Ďalej sa poskytuje zapožičanie regionálnych kníh a časopisov vydávaných Obecnými a Mestskými úradmi, ktoré poskytujú informácie týkajúce sa tohto regiónu. Výpožičná doba na tomto oddelení je jeden mesiac.

Knižničný fond oddelenia sa delí na:

Oddelenie poskytuje:

Bibliograficko - informačné a konzultačné služby:

Medziknižničnú informačnú službu:

Reprografické služby:

opensoft project, 2018