Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

História knižnice

Mestská knižnica bola založená v roku 1953. Základný fond tvorilo 1800 zväzkov. Pôsobila ako všeobecná, osvetová národnostná knižnica. Oddelenia boli umiestnené spolu v priestoroch dnešnej galérie.

Po reorganizovaní r. 1960 knižnica patrila pod okresnú knižnicu v Nových Zámkoch. V osemdesiatych rokoch po rekonštrukcii budovy vedľa kina sa knižnica rozdelila na dve časti, Oddelenie pre dospelých a odbornej literatúry zostala v pôvodných priestoroch a Oddelenie pre deti a mládež sa presťahovala do budovy dnešnej Základnej umeleckej škola Ferenca Liszta na ulici Sv. Štefana. V roku 1989 sa knižnica premiestnila do budovy na Námestí Sv. Imricha, kde pôsobí až do dnešnej doby.

Osamostatnenie knižnice nastalo po r. 1991. Zastaraný fond sa v roku 1993 vyradilo a zostalo 35 825 zväzkov v jazyku slovenskom a maďarskom. Knižnicu t. č. navštevovalo 1630 čitateľov.

V priebehu svojej histórie sa z malej knižnice postupne rozšírila až do dnešnej podoby. V dnešných časoch knižnicu tvorí 51 110 knižničných jednotiek a 26 rôznych novín a časopisov.

Knižnica má 5 odborne kvalifikovaných pracovníkov.

Nachádzajú sa tu nasledovné oddelenia:

opensoft project, 2018