Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Nadácia Kölcsey Ferenc 2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2017 prostredníctvom Ostrihomskej knižnice „Helischer József Városi Könyvtár“ – Nákup kníh
Názov projektu: Darovanie kníh pre knižnice v zahraničí
Projekt zatiaľ nie je vyhodnotený

opensoft project, 2018