Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Nadácia Bethlen Gábor 2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017 – Nákup beletrie a odborných publikácií v maďarskom jazyku
Názov projektu: Nákup kníh - v domovine, v materinskom jazyku
Projekt podporený so sumou 1976,22 Eur

opensoft project, 2018