Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín 2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017, Podprogram: 1.2 aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií
Názov projektu: Čítanie ako zážitok pre všetky generácie rok 2017
Projekt podporený so sumou 500,00 Eur

opensoft project, 2018