Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Fond na podporu umenia 2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017, Program 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
Názov projektu: Bohatý program – spokojní používateľ knižnice
Projekt podporený so sumou 1500,00 Eur

opensoft project, 2018