Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Fond na podporu umenia 2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2017, Program 5.1.3 Akvizícia knižníc
Názov projektu: Knihy sú našimi živými priateľmi
Projekt podporený so sumou 3000,00 Eur

opensoft project, 2018