Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín 2016

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2016, Podprogram: 1.2 aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií.
Názov projektu: Čítanie ako zážitok pre všetky generácie.
Projekt podporený so sumou 700,00 Eur.

opensoft project, 2018