Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Fond na podporu umenia 2016

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2016, Program 6.1.2
Podujatia a vzdelávacie aktivity.
Názov projektu: Knižnica ako vzdelávacie a kultúrne stredisko
Projekt podporený so sumou 1500,00 Eur.

opensoft project, 2018