Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Fond na podporu umenia 2016

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2016, Program 6.1.3 Akvizícia knižníc
Názov projektu: Kniha ako zdroj vedomostí a zážitkov
Projekt podporený so sumou 3000,00 Eur.

opensoft project, 2018