Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Nadácia Bethlen Gábor 2015

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015 – Nákup beletrie a odborných publikácií v maďarskom jazyku.
Názov projektu: Čítanie je základom vedomostí a získania zážitkov.
Projekt podporený so sumou 600 000 HUF.

opensoft project, 2018