Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín 2015, podprogram: Podpora výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín:

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015.
Názov projektu: Právo na prácu - svet práce, práva a vedomosti. Seminár o pracovnom práve a o trhu práce pre nezamestnaných.
Projekt nebol podporený.

opensoft project, 2018