Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Úrad vlády Slovenskej republiky – Kultúra národnostných menšín 2015

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015 – Beseda so spisovateľom a predstavenia pre deti. Názov projektu: Knižnica – miesto pre kultúru a vzdelanie. Projekt podporený so sumou 650,00 Eur.

opensoft project, 2018