Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2015

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015, Program pre knižnice – Nákup nových kníh pre všetky vekové kategórie.
Názov projektu: Nové knihy v knižnici – radosť pre čitateľov.
Projekt podporený so sumou 1425,00 Eur.

opensoft project, 2018