Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2014

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2014, Program pre knižnice – Nákup beletrie.
Názov projektu: Aby bolo čítanie každodenným zážitkom.
Projekt podporený so sumou 1000 Eur.

opensoft project, 2018