Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Nadácia pre národnú kultúru, časť krásna literatúra a šírenie vedomostí

Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2013 v spolupráci s Kultúrnym spolkom Muravidék – Podujatia pre študentov na podporu čítania a kreatívneho písania. Názov projektu: Kreatívne písanie – ako sa premeniť na čitateľa.
Projekt nebol podporený.

opensoft project, 2018