Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Nadácia Kölcsey Ferenc:

Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2013 prostredníctvom Ostrihomskej knižnice „Helischer József Városi Könyvtár“ – Nákup kníh. Názov projektu: Darovanie kníh pre knižnice v zahraničí.
Projekt podporený so sumou 80 000 HUF.

opensoft project, 2018