Mestská knižnica Štúrovo

Városi könyvtár Párkány

Podujatia (archív)Kontakty
FotoalbumProjektyPrevádzkový časHUSK

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2013, Program pre knižnice – Nákup odborných publikácií. Názov projektu: Spoznaj svet s knihami.
Projekt podporený so sumou 800 Eur.

opensoft project, 2018